Pic 1

Úvodem

Jsme sdružení rodin a občanů, kteří chtejí formou dobrovolné práce a společenských kontaktů aktivně podporovat a vytvářet dobré zázemí pro společný život ve městě Vrchlabí.

Naše činnost není důležitá jen svým výsledkem (realizované projekty), ale i formou, kterou realizaci provádíme. Při plnění našich cílů chceme aktivně vyhledávat, podporovat a spolupracovat s občany či organizacemi schopnými dané projekty realizovat.

více

Pic 2

Občanské sdružení TAMAR

podporuje a prosazuje aktivity vytvářející přátelské prostředí ve městě Vrchlabí.

Hlavní činnost je zaměřena převážně na rodiny. Nejen na mladé rodiny s dětmi, ale na rodinu v širším slova smyslu. Rodinu jako prostor pro vztahy a vzájemné soužití všech generací.

více

Aktuálně z naší činnnosti

Z krátké historie sdružení TAMAR

Pic 6

Občanské sdružení Tamar bylo založeno a registrováno v březnu 2012. Myšlenka jeho založení je o několik měsíců starší a vznikla při setkávání tří žen na rodičovské dovolené, které chtěly aktivně ovlivnit to, jak místo ve kterém žijeme vypadá a funguje.

více

Cíle sdružení pro období 2012-2015

Pic 7

1./ Dokončit projekt "Otevřená farní zahrada", otvření hřiště 07/2013
2./Zajištění dlouhodobého provozu a fungování "Otevřené farní zahrady".
3./Informovat občany a podpořit veřejnou debatu o realizaci dětského hřiště na Liščím kopci
4./Angažovat se v prosazení výstavby chodníku ve Vrchlabí-Podhůří (ulice Dělnická)-zajištění bezpečného přístupu do MŠ

5./Sbírat podněty a návrhy k realizaci vhodných projektů pro občany

více